Camper Verzekering

Burgerlijke Aansprakelijkheid
De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) is in België verplicht voor alle motorvoertuigen, dus ook voor een camper.
De BA-verzekering is de basis van de camperverzekering. Ze betaalt voor u de materiële, lichamelijke en geestelijke schade die u berokkent aan derden. Ook uw passagiers worden beschouwd  als derden.

 

De voorwaarden van de BA-verzekering zijn vastgelegd in de wet van 21 november 1989 en worden  bij alle verzekeraars opgenomen in een identiek type-contract. De verzekeraars zijn wel vrij om ruimere waarborgen aan te bieden dan de wettelijk verplichte, bijvoorbeeld voor dekking van een ongeval in het buitenland.
De premie voor Burgerlijke Aansprakelijkheid kan u gemakkelijk vergelijken bij verschillende verzekeraars. Vraag niet alleen naar de premie die u bij aanvang moet betalen, maar ook naar de premie wanneer u aansprakelijk bent gesteld voor een ongeval. Bij sommige maatschappijen kan de premie na een ongeval verviervoudigen !

De meest voordelige premie krijgt u steeds in combinatie met je autoverzekering.
Voor minder dan 200 euro kan u een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor uw motorhome afsluiten.
De berekening van de BA premie hangt af van het vermogen van de motor, de kilowatt (kw) en het totaal gewicht op de grond (bvb 3,5 ton).

Omnium
Je hebt de keuze tussen een volledige omnium of een kleine (gedeeltelijke) omnium voor je kampeerwagen.

Volledige Omnium
De volledige omnium verzekering (ook grote omnium of alle risico's) dekt de herstelling of vervanging van uw voertuig na een ongeval, zelfs als u daarvoor zelf aansprakelijk bent.
Alle schadegevallen zoals  brand, (poging tot) diefstal, glasbreuk, hagelschade, natuurkrachten (storm, overstroming) en aanrijding met dieren zijn verzekerd, behalve een beperkt aantal uitsluitingen die in de algemene voorwaarden vermeld zijn.
Een volledige omnium die alle schade aan je camper dekt is de meest uitgebreide verzekering en is vooral de eerste jaren nadat men een nieuwe camper gekocht hebt belangrijk , of tot de financiering volledig is afbetaald.
Als u een omnium hebt, wordt u sneller vergoed als er betwisting is over de aansprakelijkheid of als het schadegeval zich in het buitenland voordeed.
Tussen de verschillende polissen op de markt kunnen er grote verschillen zijn in de dekking en de manier van schadeloos stellen.

Kleine omnium
De kleine omnium (ook mini omnium of gedeeltelijke omnium) is een gelimiteerde omnium en vergoedt bijvoorbeeld schade door brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten, botsing met dieren.... De eigen stoffelijke schade wordt niet vergoed. De kleine omnium is vooral interessant wanneer u een waardevolle tweedehands kampeerwagen hebt gekocht. 

Werkelijke waarde
Je kan uw camper laten verzekeren voor de werkelijke waarde (marktwaarde) van het voertuig. De werkelijke waarde wordt bepaald door een expert en daar ontstaan dikwijls betwistingen over en is doorgaans in uw nadeel.

Aangenomen waarde
Je kan uw mobilhome laten verzekeren voor een aangenomen waarde. In dit geval komt u vooraf met de verzekeraar overeen welke waarde uw mobilehome zal hebben in geval van total loss of diefstal. U kiest beter voor een overeengekomen waarde.  

Engelse vrijstelling
Sommige omnium formules voor motorhomes hebben een Engelse vrijstelling  (doorgaans 500 €). Als het schadebedrag onder de vrijstelling ligt, betaalt de verzekering niets. Is de schade groter dan de vrijstelling dan krijgt u alles vergoed.

>>> Verzekering Reisbijstand

>>> Camper Beveiligen tegen diefstal

>>> Camper Verzekering Nederland